Conservatieve benadering dividend door Nokia

Na de presentatie van de kwartaalcijfers van donderdag was er ook kort aandacht voor het dividend van het geplaagde Finse bedrijf.

Afhankelijk van de gang van zaken en de beschikbare kaspositie, die in het tweede kwartaal exclusief het dividend van 742 miljoen euro gelijk bleef, zal Nokia volgend jaar beslissen over een dividend.

CEO Steven Elop gaf aan te verwachten dat Nokia's raad van bestuur waarschijnlijk een conservatieve benadering zal hebben ten aanzien van het betalen van een dividend in 2013, in het geval dat Nokia nog steeds in een overgangsperiode zit.

In een telefonisch interview met de Wall Street Journal liet Elop weten dat de belangrijke kaspositie van Nokia in principe gelijk bleef vergeleken met het vorige kwartaal wanneer er geen dividend van 742 miljoen euro uitgekeerd zou zijn.

Nokia rapporteerde een nettokaspositie (kas minus schulden) van €4,2 miljard aan het einde van het tweede kwartaal vergeleken met €4,9 miljard euro eind maart. Exclusief schulden heeft Nokia €9,4 aan kasgeld en andere liquide middelen op de balans staan.

Nu Nokia in een overgangsfase zit van het eigen Symbian naar Windows Phone van Microsoft kijken analisten met argusogen naar de belangrijke kaspositie, zeker nu Nokia grote kwartaalverliezen rapporteert en kostbare herstructureringen doorvoert.

Elop wijst er op dat de performance van de kaspositie toont hoe veel waarde Nokia hier aan hecht. Hij gaat er dan ook van uit dat de raad van commissarissen dezelfde benadering zal hebben in januari als er beslist gaat worden over het toekomstige dividend. 

Het bestuur zal conservatief zijn zolang Nokia in een overgangsfase zit en de beschikbare kasmiddelen hard nodig heeft, aldus Elop tegenover de WSJ.

Bron: WSJ