Tips voor beleggen in dividend aandelen voor beginners

Dividendbegrippen voor beginners

Beleggen in dividendaandelen is een prima manier om vermogensgroei en/of extra inkomen naast je baan te genereren. Wel is het van groot belang om zeer goed op te letten waar je in belegt. Een hoog dividend is in de praktijk namelijk vooral een enorme rode vlag en gaat vaak samen met een zwak en/of risicovol bedrijf.


Hieronder zetten we kort wat dividendtermen op een rijtje die op dividendnieuws.nl regelmatig voorbij komen. Ook zullen we aan de hand van enkele voorbeelden het verschil tussen een hoog dividend en een lager dividend toelichten en bekijken we het begrip Dividend Aristocraten, ofwel de aandelen die het dividend al tenminste 25 jaar op rij elk jaar verder verhogen.

DIVIDEND BELEGGEN VOOR BEGINNERS UITGELEGD

Hierna volgt een aantal bekende en veel voorkomende begrippen op het gebied van dividend die kort worden toegelicht, zoals dividendrendement, ex-dividend datum, de payout-ratio, dividendbelasting, dividendfrequentie (jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of zelfs maandelijks) en verschillende soorten dividend, zoals speciaal dividend en stock dividend. Verder bekijken we enkele populaire strategieën en indices, zoals de Dividend Aristocrats, waarbij een sterke dividendhistorie met jaarlijkse groei centraal staat.
  • Wat is het dividendrendement van een aandeel?
Het dividendrendement van een aandeel is het percentage van de investering in een bedrijf die uitgekeerd wordt als dividend aan aandeelhouders. Een simpel rekenvoorbeeld: Indien een bedrijf een dividend van €3,00 per aandeel betaalt en de beurskoers is €100 dan is het dividendrendement 3%, ofwel op elke 100 euro die u investeert krijgt u als het ware 3% rente uitgekeerd. In de praktijk zien we dat ASML €2,75 per aandeel dividend over boekjaar 2020 heeft betaald. Bij een beurskoers van 685 euro is het dividendrendement dan 2,75 gedeeld door 685, ofwel 0,4%. Echter verhoogt ASML het dividend elk jaar, waardoor de bovenstaande rekensom telkens moet worden aangepast zodra er een hoger dividend bekend gemaakt wordt.


Indien de beurskoers van een aandeel stijgt zal het dividendrendement zakken omdat we telkens de rekensom dividend gedeeld door beurskoers maken. Andersom geldt precies hetzelfde want wanneer de beurskoers zakt zal het dividend, mits niet verlaagd, een steeds groter dividendrendement opleveren. Daarnaast is het dividendrendement ook afhankelijk van dividendverhogingen, zoals bij ASML, of dividendverlagingen, zoals bij Shell in 2020. Hierdoor zakt of daalt het dividendrendement natuurlijk ook, net als door de stijging of daling van de beurskoers van het aandeel.

Belangrijk hier voor beleggers, zeker nieuwe en beginnende beleggers, is dat het dividendrendement nooit te hoog mag zijn omdat er in de praktijk dan vaak iets mis is met het bedrijf. Een hoog dividendrendement, ook wel 'yield' genoemd in de Verenigde Staten, is dikwijls het gevolg van een enorme daling van het aandeel op de beurs. De vraag is dan of het dividend wel veilig is, want vaak wordt het verlaagd als de yield te hard oploopt. 

Een laag dividendrendement voor een aandeel oogt misschien onaantrekkelijk, maar het betekent vaak ook dat het goed gaat met het bedrijf, want de beurskoers stijgt. Als het aandeel harder omhoog gaat dan het dividend zal het dividendrendement steeds verder dalen. Dan kan het toch een prima investering zijn. Grofweg geldt dat een dividendrendement van meer dan 5% extra alertheid vergt; vaak zijn dit aandelen met een slechte dividendhistorie of slechte vooruitzichten door een markt met weinig of geen groei. Vaak zijn dan ook telecombedrijven, banken en olie- en gasaandelen goed voor het hoogste dividend. De laagste dividendrendementen zijn er veelal voor de snellere groeiers uit onder meer de technologiesector of medische technologiehoek. 


Samengevat is een hoog dividendrendement leuk, mits het wel houdbaar is. In de praktijk ben je vaak beter af met een wat lager dividend wat bijvoorbeeld elk jaar verder wordt verhoogd. Een hoog dividend in combinatie met een dalende beurskoers en uiteindelijk een lagere dividenduitkering levert per saldo veel minder op en kan zelfs heel veel geld kosten. Het dividendrendement is dan ook zeer belangrijk; te hoog is niet goed, te laag kan juist weer betekenen dat een aandeel te duur is. Goed onderzoek naar de vooruitzichten van een bedrijf is dan ook essentieel. En last but not least: wat heeft het bedrijf de laatste jaren met het dividend gedaan en wat verwacht ik voor de komende jaren; dat zijn de allerbelangrijkste zaken om te weten alvorens een aandeel te kopen.

  • Wat is de Ex-dividend datum bij beleggen?
Een dividenduitkering aan aandeelhouders kent een aantal belangrijke datums, waarvan de ex-dividend datum het meest bekend en belangrijkst is. Wie een aandeel in zijn bezit heeft op de dag voordat het aandeel ex-dividend gaat zal dat dividend ook daadwerkelijk ontvangen. Als voorbeeld nemen we Ahold Delhaize, dat twee keer per jaar dividend uitkeert. Op 13 augustus 2021 ging Ahold ex-dividend voor €0,43 per aandeel. Om dat dividend te ontvangen zul je het aandeel op 12 augustus in portefeuille moeten hebben. Het netto-dividend van €0,3655 (na aftrek van 15% dividendbelasting) wordt vervolgens uitgekeerd op 2 september 2021. Tussen de ex-dividend datum en de betaaldatum, ook wel 'pay date' zitten vaak enkele weken. Op de ex-dividend dag zal de beurskoers in de praktijk dalen voor de hoogte van het dividend, wat als het ware automatisch van de koers wordt afgehaald.

  • Pay out ratio van het dividend uitgelegd
Nog zo'n klassieker op dividendgebied is de payout ratio, ofwel het deel van de winst dat wordt uitgekeerd als dividend. Als de winst per aandeel bijvoorbeeld €2 per aandeel is en het dividend is €1 per aandeel, dan is de payout 50%, ofwel de helft van de winst wordt gedeeld met beleggers. Dit percentage is zeer belangrijk, want een te hoge payout kan voor problemen zorgen als de winst uiteindelijk gaat dalen. Een laag percentage betekent voor aandeelhouders in de regel dat het dividend veilig is en de komende jaren verder verhoogd kan worden. Bedrijven met een lage payout zijn vaak de snellere groeiers die een groter deel van de kasstroom investeren in groei en slechts een klein stukje winst betalen als dividend. Een hoge payout zien we veelal bij banken, oliebedrijven en telecombedrijven, ofwel minder snelle groeiers die het grootste deel van hun winst uitkeren. Het is niet vreemd dat juist bij dit soort aandelen de meeste dividendverlagingen plaatsvinden in crisistijd zoals door corona of tijdens de financiële crisis rond 2008/2009.

  • Hoeveel dividendbelasting wordt er ingehouden bij aandelen?
Een dividenduitkering wordt in de regel altijd in bruto bedragen aangekondigd. Vaak gaat er eerst nog dividendbelasting af en wordt er een netto dividend uitbetaald op je rekening. Zo is in Nederland de dividendbelasting 15%, die automatisch door je broker of bank wordt ingehouden. Bij de belastingaangifte kan het dividend weer verrekend worden zodat je uiteindelijk toch het volledige dividend ontvangt. Dat geldt echter niet voor alle landen buiten Nederland. Percentages dividendbelasting verschillen per land en niet al het dividend kan even makkelijk verrekend worden bij de aangifte, vaak omdat er geen belastingverdrag is met Nederland of omdat het tarief boven het verdragstarief ligt. 


Zo is het voor landen als Frankrijk en Zwitserland lastiger om het volledige dividend te ontvangen; hiervoor zul je zelf veel moeite moeten doen door het invullen van formulieren van buitenlandse overheden. In de praktijk loont dit voor kleine beleggers niet de moeite. Grote beleggers schakelen vaak een belastingexpert in die tegen een vergoeding het niet verrekende stuk dividendbelasting kunnen terugvorderen bij de buitenlandse belastingdienst. In het Verenigd Koninkrijk wordt helemaal geen dividendbelasting ingehouden en ook in de Verenigde Staten is alle goed geregeld dankzij het zogenaamde W8 BEN formulier (brokers zullen dit zelf ter ondertekening aanbieden bij hun klanten), die ervoor zorgt dat er slechts 15% dividendbelasting wordt ingehouden in plaats van 30%. Die 15% kun je vervolgens net als in Nederland weer verrekenen met je jaarlijkse belastingaangifte.

  • Hoe vaak ontvang ik mijn dividend: jaarlijks, halfjaarlijks of per kwartaal?
De dividendfrequentie verschilt vaak per regio en soort bedrijf, met in Europa nog altijd hoofdzakelijk jaarlijkse dividendbetalingen. Zo keert nagenoeg elk Duits bedrijf slechts één keer per jaar dividend uit en zien we in Nederland steeds meer halfjaarlijkse dividenden, waarbij er eerst een interim dividend wordt betaald, na de jaarcijfers gevolgd door een slotdividend. Een kwartaaldividend is zeldzamer in Europa; in Nederland betalen Shell en Unilever vier keer per jaar dividend. In de Verenigde Staten betalen vrijwel alle bedrijven per kwartaal en zijn er zelfs ook tientallen beursgenoteerde bedrijven die elke maand dividend betalen. Vaak zijn dat vastgoedaandelen, met als meest bekende voorbeeld Realty Income (ticker symbool O).

  • Soorten dividend: cash dividend, stockdividend en speciaal dividend
De meeste Amerikaanse aandelen betalen uitsluitend een cash dividend. In Europa is een stock dividend of een combinatie van cash en stock nog altijd erg populair. Een stock dividend is een uitkering in eigen aandelen, waardoor het bedrijf de balans kan versterken omdat er geen cash de onderneming verlaat. Vaak kunnen beleggers kiezen of ze nieuwe aandelen (stockdividend) of cash willen ontvangen. Speciale dividenden zien we ook met name in de Verenigde Staten, waar naast een regulier kwartaaldividend zeer regelmatig ook extra, vaak veel grotere, eenmalige dividenden worden uitgekeerd aan beleggers. In tegenstelling tot een 'gewoon' dividend is het speciale dividend vaak verschillend van omvang en frequentie.


  • Dividend Aristocrats: aandelen die elk jaar meer dividend betalen
Het begrip Dividend Aristocrats komt uit de Verenigde Staten waar veel aandelen het dividend elk jaar verder verhogen. Sommige bedrijven doen dat al meer dan vijftig jaar op rij. Indien het dividend ten minste 25 jaar op rij is verhoogd spreken we van een 'Dividend Aristocrat'. In Amerika vinden we verreweg de meeste Aristocraten, in Europa zijn dat er maximaal enkele tientallen nadat de coronacrisis resulteerde in massale dividendverlagingen, ook bij bedrijven die daarvoor al decennia elk jaar hadden verhoogd. Indexsamensteller Standard & Poor's heeft zelfs een heuse index in het leven geroepen die bestaat uit enkel Dividend Aristocrats die een notering hebben in de S&P500-index. Bekende namen zijn hier Coca-Cola, Procter & Gamble, Walmart, Realty Income en Johnson & Johnson. De kampioen dividend verhogen in Amerika is een waternutsbedrijf met de naam American States Water (ticker AWR) dat het dividend in 2021 voor het 67e jaar op rij verhoogde. Een ander waternutsbedrijf in de Verenigde Staten heeft een nog veel indrukwekkender record, want York Water (ticker YORW) betaalt al ten minste 200 jaar elk jaar een dividend en is bovendien, volgens eigen zeggen, het oudste beursgenoteerde bedrijf in de Verenigde Staten. In 2021 verhoogde York Water het dividend voor het 25e jaar op rij. Ook in Nederland zijn er veel aandelen die elk jaar het dividend verhogen, waaronder Wolters Kluwer.