Aperam schrapt dividend


Het in Amsterdam genoteerde Aperam zal zijn dividenduitkeringen stopzetten.

Aanleiding voor het schrappen van het dividend is de flinke schuldpositie. 

Aperam geeft aan de nettoschuldpositie terug te willen brengen tot $650 miljoen, wat sneller gerealiseerd kan worden door geen dividend uit te keren.

De huidige nettoschuldpositie is $816 miljoen.
Aperam was één van de vijf Nederlandse aandelen die elk kwartaal een dividend betaalt.