Docdata verlaagt dividend met 21%

Docdata stelt voor een dividend van €0,55 per aandeel uit te keren voor 2014, tegen €0,70 een jaar geleden.

Docdata keerde vorig jaar een recordbedrag van €0,70 per aandeel uit, en verlaagt dat nu naar €0,55.

Het geschatte dividendrendement komt daarmee uit op 3% bij een slotkoers van €23,40 (maandag). De ex-dividend datum is 14 mei 2015.

Lees hieronder het persbericht van Docdata:

"Het management van DOCDATA N.V. zal op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders aan de aandeelhouders voorstellen om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de statuten van DOCDATA N.V., een besluit te nemen tot het doen van een dividenduitkering uit de winst over het jaar 2014 aan de houders van gewone aandelen ten bedrage van € 0,55 per gewoon aandeel. Op de uitkering zal dividendbelasting worden ingehouden, tenzij door de aandeelhouder een bewijs kan worden overlegd waaruit blijkt dat deze aanspraak kan maken op de deelnemingsvrijstelling. Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde dividendbeleid van DOCDATA N.V. is gericht op het realiseren van een hoog dividendrendement, waarbij een pay-out ratio van tenminste 50% het uitgangspunt zal zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de liquiditeits- en solvabiliteitspositie die vereist zijn voor het ten uitvoer brengen van de strategie. Het management van DOCDATA N.V. is van mening dat de bijzonder sterke liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de onderneming de voorgestelde dividenduitkering van € 0,55 per aandeel mogelijk maken".

Bron: Docdata