Ten Cate verwacht onveranderd dividend voor 2014

Ten Cate heeft de verwachting uitgesproken ook voor 2014 een dividend van €0,50 uit te keren.

Het geschatte dividendrendement is 2,6% op basis van het jaarlijkse dividend van vijftig cent. De definitieve bekendmaking van het dividend voor 2014 volgt nog.