HAL Trust gaat meer cash dividend uitkeren in 2017

HAL heeft vorige week aangegeven het dividendbeleid te willen wijzigingen. Voortaan zal de investeringsmaatschappij 50% van het dividend in cash uitkeren.


De achterliggende gedachte van HAL is hiermee de grote, nauwelijks renderende, cashpositie te verkleinen. HAL voert een vrij ongewoon dividendbeleid waarbij het dividend gebaseerd wordt op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering, In mei van dit jaar ging het aandeel voor het laatst ex-dividend voor een bedrag van €6,50.