SnowWorld betaalt €0,40 dividend in 2018

Aandeel Snowworld dividend in 2018
SnowWorld NV wil over het jaar 2017 een dividend van €0,40 per aandeel uitkeren.

Dat is een derde meer dan een jaar geleden toen SnowWorld nog een dividend van bruto 30 cent per aandeel uitkeerde.

De uitbater van skipistes in onder meer Zoetermeer en Landgraaf startte met een allereerste dividend van €0,18 in 2016 en verhoogde de uitkering vervolgens elk jaar.

In het op 29 december gepubliceerde jaarverslag heeft SnowWorld een dividendvoorstel gepubliceerd zoals dit aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 maart 2018 zou worden voorgesteld. Uitvoering van de strategie van SnowWorld zal de komende jaren naar verwachting aanzienlijke investeringen vergen. In dat kader heeft ook de nieuwe grootaandeelhouder Alychlo aangegeven er de voorkeur aan te geven om – in die investeringsfase – geen contant dividend uit te keren. Directie en Raad van Commissarissen hebben besloten het dividendbeleid op die omstandigheden aan te passen. In dat kader wordt voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 16 maart zal worden gehouden het dividendbeleid geagendeerd en zal het aanvankelijk gecommuniceerde dividendvoorstel niet voor deze vergadering worden geagendeerd.

Lees ook: Philips wil in 2018 een dividend van €0,80 betalen

Bij een beurskoers van 9,60 euro is het geschatte dividendrendement voor SnowWorld 3,1%. Het is nog onbekend wanneer het aandeel ex-dividend gaat. De betaalbaarstelling zal plaatsvinden op 10 april 2018. De ex-dividend datum ligt waarschijnlijk net als vorig jaar in maart.