ForFarmers betaalt €0,30 dividend in 2018

ASCX-aandeel ForFarmers verhoogt het dividend over het jaar 2017 naar 30 eurocent per aandeel.

ForFarmers startte in 2017 met het betalen van een eerste dividend van omgerekend ruim 24 cent per aandeel. Een jaar later zal dus een tweede uitkering volgen van €0,30 per aandeel.

ForFarmers streeft ernaar om een dividend uit te keren, rekening houdend met lange-termijn waardecreatie en een gezonde financiële structuur voor het uitvoeren van haar strategie. Het dividendbeleid van ForFarmers is gericht op het uitkeren van een dividend van tussen de 40% en 50% van de winst na belasting (de nettowinst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de Vennootschap), exclusief incidentele posten. In 2017 bedroeg deze winst €60,3 miljoen. Op basis van de gezonde financiële positie van de Onderneming wordt een uitkeringspercentage van 50% voorgesteld, hetgeen neerkomt op een dividend van €0,30 per gewoon aandeel (op basis van 100,8 miljoen gewone aandelen in omloop), dat 25% hoger is dan het dividend van €0,24 in 2016. Op 26 april 2018 wordt de jaarrekening ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. Het dividend wordt op 9 mei 2018 betaalbaar gesteld.

Op 30 april 2018 gaat ForFarmers ex-dividend met een betaalbaarstelling enkele dagen later op 9 mei 2018. Bij een huidige beurskoers van €10,84 is het geschatte dividendrendement 2,8%.

ForFarmers (Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in 'For the Future of Farming': voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij.