Ordina betaalt alsnog €0,095 per aandeel dividend in 2020

Aandeel Ordina dividend 2020
Het Nederlandse IT-services bedrijf Ordina zal in 2020 toch nog een dividend van €0,095 bruto per aandeel uitkeren.

Dit dividend was eerder al voorgesteld maar werd later alsnog ingetrokken vanwege COVID-19. Bij de huidige beurskoers geeft dit dividend een rendement van 3,8 procent.

Op 29 oktober publiceerde
smallcap
Ordina de resultaten over het derde kwartaal van 2020, waarin de omzet met 0,6% daalde maar de winst wel steeg. Het it-services bedrijf kondigde aan alsnog het dividend van 9,5 cent per aandeel uit te willen keren.

In het persbericht van Ordina lezen we het volgende over het dividend (commentaar van CEO van Ordina Jo Maes: 'De goede financiële resultaten hebben geleid tot een sterke balans die ook in een onzekere periode voldoende buffer geeft. Daarom stelt Ordina voor om alsnog het eerder geschrapte dividend van 9,5 eurocent per aandeel uit te keren in het vierde kwartaal van 2020. Onze kaspositie en rendement ontwikkelen zich goed. Maar ook de impact van de tweede coronagolf houden we nauwlettend in de gaten, voor zowel kansen als risico's. We zullen in het eerste kwartaal van 2021 een update geven over onze dividend policy.'

Beleggers in Ordina zullen het dividend van €0,095 per aandeel bruto op 22 december 2020, dus nog voor de kerst, uitgekeerd krijgen. De ex-dividend datum is vastgesteld op 14 december 2020. Bij de actuele beurskoers van €2,48 is het geschatte rendement van dit dividend 3,8%.

Het aandeel Ordina doet het best wel goed dit jaar met een koersstijging van 22,6%, waardoor het bedrijf een marktwaarde van ruim 229 miljoen euro heeft. Volgens de informatie van dividendnieuws.nl zijn er op dit moment nauwelijks analisten die het aandeel Ordina volgen, met slechts één koopadvies. In de regel geldt ook hoe kleiner het bedrijf, hoe minder analisten het volgen en hoe minder waarde er als belegger dan ook gehecht moet worden aan het oordeel van de analist.

Ordina is een leverancier van informatie- en communicatietechnologie (ICT) -oplossingen en biedt in die hoedanigheid informatietechnologie (IT) -oplossingen, met focus op big data, cloud computing, ICT-talentontwikkeling, mobiel, sociale media, beveiliging, slimme sourcing en uniforme communicatie en samenwerking. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier segmenten: Technologie en Competenties, Business Consulting en Solutions, Applicatiebeheer en België / Luxemburg. Ordina (ISIN: NL0000440584) heeft kantoren in Nederland, België en Luxemburg en is opgenomen in de ASCX-index van smallcaps aan Euronext Amsterdam.