Heijmans verhoogt dividend in 2022 naar €0,88 per aandeel

Heijmans dividend 2022

De beursgenoteerde bouwer Heijmans betaalt over boekjaar 2021 een ruim 20% hoger dividend van €0,88 bruto per aandeel. Het dividendrendement is hoog met 6,3% en Heijmans noteert op 14 april 2022 ex-dividend.

Aandeelhouders Heijmans mogen in 2022 dus een mooie dividenduitkering verwachten, want met een stijging van 20,5% ten opzichte van vorig jaar, toen het bouwbedrijf nog €0,73 bruto per aandeel betaalde, is het één van de grootste verhogingen in Nederland dit jaar.

Heijmans kwam in februari met sterke cijfers over 2021, waarin een hogere winst werd behaald. Ook liet het AscX aandeel weten in 2022 een licht hogere omzet te verwachten met een EBITDA resultaat gelijk aan 2021. De omzet in 2021 kwam uiteindelijk uit op 1,75 miljard euro en het EBITDA Resultaat van Heijmans was vorig jaar 106 miljoen euro, tegen 85 miljoen in 2020.

Heijmans zal op 14 april 2022 ex-dividend noteren voor €0,88 per aandeel. De netto betaling van €0,748 per aandeel zal een maand later op 13 mei plaatsvinden. Dat dit zo lang duurt komt omdat Heijmans aandeelhouders een keuzedividend aanbiedt, waarbij er gekozen mag worden tussen cash of uitkering in nieuwe aandelen. Omdat dat administratief allemaal verwerkt moet worden en beleggers een keuzeperiode krijgen, gaat er meer tijd overheen dan bij een cash dividend.

Als gevolg van de sterke operationele cashflow werd gedurende het hele jaar geen gebruik gemaakt van de syndicaatslening. De solvabiliteit van Heijmans is de laatste jaren gestegen ondanks de introductie van IFRS 15, IFRS 16 en de buy-in van het pensioenfonds, en bedraagt ultimo 2021 30,1%. In het licht van de sterke balansverhoudingen is besloten tot een dividendvoorstel op een niveau van € 0,88 cent per aandeel. Dit komt overeen met 40% van de gerealiseerde nettowinst en is daarmee in lijn met de beoogde payout ratio uit het dividendbeleid. Aandeelhouders wordt de keuze geboden tussen uitkering in de vorm van stockdividend of cashdividend. (bron: persbericht Heijmans van 18 februari)

In het persbericht van Heijmans van 18 februari lezen we dat het dividend voor 2021 is gebaseerd op een payout ratio van 40%. Het dividendrendement van het aandeel Heijmans is zeer hoog met 6,3% bij een beurskoers van €14. Heijmans wilde in 2020 oorspronkelijk ook een dividend (€0,28 per aandeel) betalen, maar dat werd weer ingetrokken tijdens de coronapandemie. 

Heijmans is een ingenieurs- en constructiebedrijf. Heijmans levert oplossingen variërend van concept en ontwerp tot onderhoud en beheer en opereert in vier segmenten: Het segment Vastgoed richt zich op gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling in stedelijke en niet-stedelijke gebieden en verkoopt of verhuurt woningen en appartementen; het segment Woningbouw richt zich zowel op de bouw van nieuwe woningen als op de herontwikkeling, restauratie en renovatie van bestaande woningvoorraad; het segment Utiliteit realiseert gebouwen in de marktsegmenten zorg, overheid, commercieel vastgoed en de hightech schone industrie en het segment Infra is gespecialiseerd in het aanleggen, onderhouden en verbeteren van infrastructuur, zoals wegen, ondergrondse infrastructuur, viaducten, onder meer tunnels, kabels, leidingen, energievoorziening, sluizen en waterzuiveringsinfrastructuur. Sinds boekjaar 2020 betaalt Heijmans weer een dividend, dat eerder werd geschrapt sinds boekjaar 2015.