Bijna helft aandeelhouders NN Group kiest voor stockdividend

keuzedividend aandeel NN

NN Group
ging op 15 augustus 2022 ex-dividend voor een interim dividend van €1,00 per aandeel. Nu blijkt dat 44,76% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in nieuwe aandelen NN. 

Op 31 augustus 2022 maakte verzekeraar NN Group bekend dat 44,76% van de aandeelhouders voor een stock dividend heeft gekozen, ofwel dat ruim de helft van de beleggers het dividend in cash laat uitkeren. Eerder schreef dividendnieuws.nl al dat NN Group een interim dividend van €1,00 bruto betaalt over boekjaar 2022. Dit dividend (zie tabel hieronder) zal op 7 september worden uitgekeerd.

Dividend statistieken aandeel NN Group
NN Group betaalt 2 keer per jaar een hoog dividend.

Het aandeel NN Group sloot vandaag, op 31 augustus, op €40,97, wat een daling van 10% in 2022 betekent. Het dividendrendement is nu 6,3%. In verband met het stock dividend zal NN Group eigen aandelen inkopen ter compensatie, zo lezen we in het persbericht.

Wie voor stock dividend heeft gekozen krijgt één nieuw aandeel NN Group per 40.55 aandelen die in het bezit zijn. Aandeelhouders die ervoor hebben gekozen om het interim-dividend in aandelen te ontvangen, ontvangen één gewoon aandeel NN Group N.V. voor elke 40,55 gehouden gewone aandelen. De aandelenfractie is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde prijs van EUR 40,5479 voor aandelen NN Group op Euronext Amsterdam gedurende de vijf handelsdagen van 25 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2022. Eventuele resterende aandelenfracties worden contant betaald. Het stockdividend en het contante dividend zijn ongeveer gelijk in waarde. Voor aandeelhouders die tijdens de verkiezingsperiode geen keuze hebben gemaakt, wordt het dividend in contanten uitgekeerd.

In het persbericht van 31 augustus lezen we voorts dat NN Group het verwaterende effect van het stockdividend neutraliseren door de inkoop van gewone aandelen voor een totaalbedrag van EUR 131 miljoen, gelijk aan de waarde van het stockdividend. Deze inkoop van eigen aandelen zal worden uitgevoerd door financiële tussenpersonen in het kader van een inkoopprogramma van eigen aandelen dat naar verwachting uiterlijk op 31 oktober 2022 afloopt. De aandelen zullen worden teruggekocht tegen een prijs die niet hoger is dan de laatste onafhankelijke transactie of het hoogste huidige onafhankelijke bod op de relevante handelsplatform. Het aandeleninkoopprogramma zal worden uitgevoerd binnen de beperkingen van de bestaande machtiging die is verleend door de Algemene Vergadering op 19 mei 2022, en zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de veilige havenbepalingen voor de inkoop van eigen aandelen. NN Group is voornemens om alle ingekochte NN Group-aandelen in het kader van het programma in te trekken, tenzij gebruikt om verplichtingen uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningsregelingen te dekken of om stockdividend uit te keren.

NN Group NV (NL0010773842) is een in Nederland gevestigde verzekerings- en vermogensbeheerder. NN Group werd opgericht in 1845 en is actief in Nederland en verschillende internationale landen, met een sterke aanwezigheid in Europa en Japan. Met al haar werknemers biedt de Groep pensioendiensten, pensioenen, verzekeringen, beleggingen en bankieren aan ongeveer 17 miljoen klanten. NN Group omvat Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank en OHRA. NN Group is genoteerd aan Euronext Amsterdam (NN). IN 2015 begon NN Group met het betalen van een dividend aan aandeelhouders.