Ordina betaalt zeer hoog dividend van €0,395 in 2023

aandeel Ordina dividend 2023

Aandeelhouders van IT dienstverlener Ordina ontvangen een 150% hoger dividend van €0,395 bruto per aandeel over boekjaar 2022. Het dividendrendement van Ordina is zeer hoog met 9,75% bij een koers van €4,16. Het hoge dividend is het gevolg van een verruimd dividendbeleid bij Ordina, dat geen overnames kon doen en kiest voor meer dividend.

Ordina kwam op 16 februari 2023 reeds met cijfers over boekjaar 2022, waarin de omzet met 8,9% steeg naar €429,4 miljoen. De netto winst was met €23,9 miljoen iets lager dan een jaar eerder (€24,6 miljoen). 

Ordina stelt dat het in de afgelopen 18 maanden uitdagend bleek om acquisities te doen die aan de criteria van het bedrijf voldeden. Dit heeft, in combinatie met de hoge mate van cash die Ordina genereert, ertoe geleid dat het kapitaalallocatiebeleid is geëvalueerd, met als conclusie dat de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een verruimd dividendbeleid ter goedkeuring zal voorstellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 april 2023.

Ordina hanteert een transparant dividendbeleid met een uitkeringspercentage van 40-60% van de nettowinst onder de volgende voorwaarden:  

  • Solvabiliteit van minstens 35% over het afgelopen verslagjaar;  
  • De net debt/EBITDA ratio van Q3 en Q4 van het afgelopen verslagjaar is kleiner dan 1,25;   
  • De te verwachten net debt/EBITDA ratio van Q1 en Q2 van het lopende jaar is kleiner dan 1,25 na uitbetaling van het dividend.  

Hierbij geldt als uitgangspunt dat een gezonde balansverhouding van de onderneming gewaarborgd blijft.   Gezien de sterke cash generatie in combinatie met de sterke kapitaalpositie, is de Raad van Bestuur voornemens aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering een aangepast dividendbeleid voor te stellen en de reguliere dividenduitkering te verhogen naar 50%-70% van de nettowinst. Indien er geen acquisities hebben plaatsgevonden in de verslagperiode, zal de uitkering verhoogd worden naar 100%. Bovendien wordt het uitgangspunt dat Ordina, de zogenoemde excess cash uitkeert aan aandeelhouders, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten, indien de cashpositie per jaareinde boven 0,5x EBITDA van de verslagperiode uitkomt.   In lijn met het voorstel voor een nieuw dividendbeleid stelt de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering voor om over het boekjaar 2022 100% van de nettowinst uit te keren, zijnde 26,5 eurocent per aandeel. Daarnaast stelt de Raad van Bestuur voor om een additionele uitkering van excess cash te doen van 13,0 eurocent per aandeel. Hiermee zal de totale uitkering 39,5 eurocent per aandeel bedragen.

Jo Maes, de CEO van Ordina geeft in het persbericht bij de jaarcijfers 2022 de volgende uitleg bij het dividendvoorstel: "Aansluitend op deze verwachtingen en onze hoge cashgeneratie stellen we een nieuw dividendbeleid voor, in lijn met onze strategische agenda en onze focus op het creëren van duurzame aandeelhouderswaarde.”

Als met al is er in 2023 dus een 150% hoger dividend voor aandeelhouders Ordina, dat op 12 april 2023 ex-dividend zal noteren. Het netto dividend van €0,3358 per aandeel zal in cash uitgekeerd worden aan beleggers op 20 april 2023. Bij een beurskoers van €4,16 is het dividendrendement van het aandeel Ordina bijna 10% bruto.

Ordina is een leverancier van informatie- en communicatietechnologie (ICT) -oplossingen en biedt in die hoedanigheid informatietechnologie (IT) -oplossingen, met focus op big data, cloud computing, ICT-talentontwikkeling, mobiel, sociale media, beveiliging, slimme sourcing en uniforme communicatie en samenwerking. Ordina (ISIN: NL0000440584) heeft kantoren in Nederland, België en Luxemburg en is opgenomen in de ASCX-index van smallcaps aan Euronext Amsterdam.