HAL Trust keert meer dividend uit aan beleggers in 2020

Aandeelhouders in HAL Trust kunnen na drie jaar weer een hoger dividend verwachten. HAL stelt een uitkering van in totaal €5,80 per aandeel voor over 2019, een stijging van ruim 9 procent.

Beleggers in HAL werden de laatste jaren niet verwend, zowel qua beurskoers als qua dividend. En dat is logisch want de dividenduitkering is gekoppeld aan de ontwikkeling van de beurskoers. HAL keert een dividendrendement van 4% uit op basis van een gemiddelde beurskoers aan het einde van het jaar. Vorig jaar verlaagde HAL het dividend voor het derde jaar op rij.


In 2020 zal dat resulteren in een totale uitkering van €5,80, waarvan de helft in contanten wordt betaald en de helft in nieuwe aandelen, ofwel stockdividend. Vorig jaar deed HAL dat ook al. Het persbericht hieronder verklaart het bovenstaande.

Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Dientengevolge zal worden voorgesteld om over 2019 een dividend per aandeel uit te keren van € 5,80 (2018: € 5,30) waarvan 50% in contanten zal worden betaald en 50% in aandelen. - bron: persbericht HAL
De ex-dividend datum is 21 mei 2020 met een betaalbaarstelling op 18 juni. Op deze datum zal het cashdividend van €2,90 worden uitgekeerd en worden de nieuwe aandelen, de andere helft van het dividend, geplaatst. De bepaling en bekendmaking van de omwisselverhouding van het stockdividend zal op 11 juni 2020 nabeurs plaatsvinden.

Op de beurs in Amsterdam levert HAL in 2020 iets minder dan een procent in. De marktkapitalisatie van HAL Trust is met €11,9 miljard voor Nederlandse begrippen groot. HAL ging in 1985 naar de beurs en is met het hoofdkantoor gevestigd in Monaco.