Dividendschema aandeel Shell voor 2022; ex-dividend op 19 mei

aandeel Shell dividendagenda 2022
Dankzij de stijgende dollar loopt het dividendrendement van Shell steeds verder op.

Aandeelhouders Shell PLC krijgen in mei 2022 weer een dividend, althans, op 19 mei gaat de olie- en gasreus ex-dividend voor $0,25 per aandeel met uitbetaling in euro's voor Nederlandse beleggers in juni. Voordeel is dat Shell geen dividendbelasting meer hoeft in te houden op het dividend nu het een Brits bedrijf is. Ook zorgt de stijgende dollar voor een groeiend dividend in euro's.

Eerder meldde dividendnieuws.nl al dat Shell PLC, voorheen Royal Dutch Shell, een 4% hoger dividend van $0,25 per kwartaal wilde uitkeren in 2022. Zoals bekend maakt Shell het dividend altijd bekend in dollars (de olieprijs noteert ook in USD) en wordt later een bedrag in euro's uitbetaald aan beleggers in Nederland tegen een wisselkoers op een vooraf bepaalde datum.

Welnu, het is bijna weer zover want op 19 mei 2022 gaat Shell ex-dividend voor het hogere dividend van $0,25 per kwartaal. Omdat de dollar flink is gestegen ten opzichte van de euro in 2022 (+10%) zal het dividend in euro's dit jaar ook een stuk hoger uitvallen. Pariteit lonkt, ofwel een kwartje in dollars is momenteel bijna een kwartje in euro's en dat is het hoogste niveau in jaren.

Shell kwam begin mei met interimcijfers over het eerste kwartaal van 2022 en maakte toen ook het dividend bekend, inclusief datums voor de dividendaankondigingen later dit jaar. Eerst het dividend van $0,25 voor het eerste kwartaal van 2022 dat we hierboven al aanstipten. Dit dividend wordt op 27 juni 2022 uitgekeerd aan aandeelhouders Shell (in het VK wordt geen dividendbelasting ingehouden) met ex-dividend datum 19 mei 2022. Op 7 juni bepaalt Shell de wisselkoers en vervolgens wordt het dividend in euro's aangekondigd op 13 juni.

GEEN DIVIDENDBELASTING MEER VOOR AANDEEL SHELL
Nu de fiscale vestigingsplaats van de Vennootschap naar het VK is verplaatst, zullen dividenden die aan aandeelhouders op hun gewone aandelen worden uitgekeerd, geen Nederlandse dividendbelasting inhouden. Dit betekent dat voormalige houders van A-aandelen hun dividend volledig ontvangen, aangezien op deze dividenden geen Nederlandse dividendbelasting meer wordt ingehouden. Voormalige houders van B-aandelen ontvangen hun dividenden rechtstreeks van de Vennootschap aangezien deze dividenden niet langer zullen worden uitgekeerd via het Dividend Access Mechanism.

Ook interessant is het DRIP (dividend reinvestment plan) programma van Shell, waarmee het dividend gelijk kan worden belegd in nieuwe aandelen Shell, vergelijkbaar met een stock dividend. Dat werkt zo: Shell betaalt het dividend gewoon in cash, ofwel $0,25 per aandeel (eurobedrag wordt in juni bekend gemaakt) en als aandeelhouder kun je, mits aangemeld voor de DRIP, dat dividend gelijk laten beleggen in nieuwe aandelen Shell. Dit dient kenbaar gemaakt te worden bij de broker of bank van de belegger, die hier van op de hoogte is en de DRIP kan inschakelen voor de klant. Op de site van Shell is ook veel informatie over de DRIP te vinden.

DIVIDENDKALENDER SHELL 2022

  • 19 mei: ex-dividend voor $0,25 (+4%)
  • 28 juli: aankondiging dividend Q2
  • 27 oktober: aankondiging dividend Q3

Naast de dividenddatum voor het eerste kwartaal kwam Shell gelijk ook met een handige dividendagenda voor de rest van 2022. We weten nu dat Shell op 28 juli het volgende dividend voor het tweede kwartaal gaat aankondigen. Op 27 oktober wordt ook het dividend voor het derde kwartaal door Shell bekend gemaakt. Maar eerst dus is het de ex-dividend datum voor het eerstekwartaaldividend van 25 dollarcent per aandeel op 19 mei 2022.

Als we een beurskoers van €26,33 pakken voor het Nederlandse aandeel Shell (notering in Amsterdam) dan levert een dividend van $1,00 (vier keer $0,25) een dividendrendement op van 3,8% in dollars en 3,6% in euro's. Als de dollar (USD/EUR is nu 0,96) nog verder stijgt en pariteit met de euro bereikt zal het dividendrendement dus oplopen naar 3,8% bij de huidige koers. 

Shell PLC, voorheen bekend als Royal Dutch Shell (Koninklijke Olie) houdt zich internationaal bezig met de exploratie, productie, raffinage en marketing van olie en aardgas, en de productie en marketing van chemicaliën. De activiteiten omvatten Upstream, Integrated Gas, Renewables and Energy Solutions en Downstream. De Upstream-organisatie beheert de exploratie en winning van ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen. Shell's Integrated Gas-organisatie beheert haar activiteiten op het gebied van vloeibaar aardgas en de productie van gas-to-liquids brandstoffen en andere producten. Hernieuwbare energie en energieoplossingen omvatten waterstof, stroom uit hernieuwbare en koolstofarme bronnen zoals wind, zon en aardgas. De Downstream-organisatie beheert verschillende chemische en productactiviteiten als onderdeel van een geïntegreerde waardeketen die ruwe olie en andere grondstoffen verhandelt en raffineert tot een reeks producten die over de hele wereld worden vervoerd en op de markt gebracht. Shell heeft zijn hoofdzetel in Londen, maar kan ook gekocht worden op Euronext Amsterdam waar het aandeel een notering heeft met ISIN-code GB00BP6MXD84.