Aandeelhouder Koninklijke Brill krijgt geen dividend in 2023

dividend brill 2022/2023

Wetenschappelijkeuitgever Brill zal over boekjaar 2022 geen dividend uitkeren aan aandeelhouders. Als we de coronaperiode niet meenemen gaat het om de eerste keer in 13 jaar tijd dat Brill geen dividend uitkeert.

Het in Leiden gevestigde Brill kwam op donderdag 6 april 2023 met een persbericht waarin de jaarcijfers 2022 werden bekend gemaakt. Ondanks een 2,5% hogere omzet van 46,9 miljoen euro stond de winst flink onder druk met zelfs een operationeel verlies in 2022. De voor het dividend zeer belangrijke vrije kasstroom halveerde bijna.

grafiek aandeel Brill
Brill betaalt geen dividend in 2023 maar stijgt ruim 23% op de beurs.
(klik voor grotere grafiek)

Op basis van deze resultaten laat Brill weten dat het voor zal stellen aan de aandeelhouders om geen dividend uit te keren over boekjaar 2022. Vanwege corona werd het dividend over boekjaar 2019 ook al geschrapt en daarvoor was het boekjaar 2008, ook een crisisjaar, dat er geen dividend werd betaald. 

"Gezien het financiële resultaat zullen wij voorstellen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 mei 2023, om geen dividend uit te keren over het boekjaar. Voor de lange termijn houden we vast aan onze bedrijfssolvabiliteit beleid van 40-60% en de met onze huisbank afgesproken convenanten. Ook zal Brill haar streven blijven nastreven kapitaalbeheerbeleid waarbij strategische investeringen en add-on-acquisities moeten worden gefinancierd met vrije kasstroom." (persbericht Brill)

Vorig jaar betaalde Brill nog €0,90 bruto per aandeel, wat een flinke verlaging was ten opzichte van de €1,25 per aandeel in het voorliggende boekjaar 2020. Het aandeel Brill doet het overigens uitstekend in 2023 met een koersstijging van 23,6%. Het schrappen van het dividend werkt in dit geval zeker niet negatief uit op de beurskoers van het aandeel, tenzij aandeelhouders zich volgende week nog bedenken.

Het aandeel Brill is een smallcap met op sommige dagen zelfs helemaal geen handel. Dat verklaart de gaten in de grafiek hierboven. Het is de derde keer in 15 jaar tijd dat Brill geen dividend betaald. De vorige keren dat het dividend geschrapt werd was er telkens een crisis (financiële en corona).

Koninklijke Brill NV is een in Nederland gevestigde academische uitgeverij. Het bedrijf publiceert boeken in gedrukte en elektronische vorm, tijdschriften, naslagwerken in print en online, en primair bronmateriaal, zoals premoderne archiefdocumenten, oosterse manuscripten, kunstverkoopcatalogi en hedendaagse mensenrechtenrapporten. De publicaties van het bedrijf zijn gericht op de geesteswetenschappen, recht en wetenschap en bestrijken gebieden als Afrikaanse en Amerikaanse studies, kunst en architectuur, Aziatische studies, bijbelstudies, filosofie, sociale wetenschappen, mensenrechten en humanitair recht, internationaal recht, internationale betrekkingen en biologie. , onder andere. Tot de klanten van het bedrijf behoren academische instellingen en bibliotheken. Het aandeel Brill staat genoteerd aan Euronext Amsterdam onder ISIN-code NL0000442523.