Boskalis keert stabiel dividend €0,50 per aandeel uit in 2020

Aandeel Boskalis dividend boekjaar 2019
Baggeraar Boskalis betaalt in 2020 een onveranderd dividend van €0,50 per aandeel. Dat volgt op twee dividendverlagingen in de voorliggende drie jaren.

Vorig jaar halveerde Boskalis nog het dividend van €1,00 naar €0,50 per aandeel. Dat volgde op een dividendverlaging van €1,60 naar €1,00 die door de baggeraar werd aangekondigd in 2016.

Dit jaar kunnen aandeelhouders weer even opgelucht adem halen want Boskalis houdt de uitkering, die één keer per jaar wordt gedaan, in 2020 stabiel op 50 eurocent bruto. Bij een beurskoers van €20,59 geeft dat een dividendrendement van 2,3% voor het aandeel Boskalis.


Dividendbeleid en -voorstel Boskalis
In het persbericht van Boskalis lezen we navolgende over het dividend en het dividendbeleid: Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.   Gelet op de robuuste balans is voor de bepaling van het dividend over 2019 besloten het dividend stabiel te houden en daarmee meer uit te betalen dan het beleid voorschrijft. Boskalis zal daarom aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020 voorstellen om een dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten uit te keren, circa 88% van de nettowinst. Het dividend zal vanaf 25 mei 2020 betaalbaar zijn.

Wie het dividend dit jaar wil incasseren moet het aandeel Boskalis dus voor 15 mei in zijn bezit hebben want dan noteert Boskalis ex-dividend. De betaalbaarstelling van het dividend, dat na aftrek van dividendbelasting netto 42,5 cent per aandeel oplevert, zal plaatsvinden op 25 mei 2020. Het dividendrendement is nu 2,3%.

Op de beurs in Amsterdam daalt Boskalis in 2020 vooralsnog bijna 10%, in lijn met de fors lagere beurzen als gevolg van het coronavirus. Het AEX-aandeel wordt volgens onze informatie gevolgd door 7 analisten die gemiddeld genomen 'kopen' adviseren. Boskalis krijgt namelijk 4 adviezen 'buy' en 3 adviezen 'hold' van de experts, die een gemiddeld koersdoel van €15,13 hanteren.


De grootste aandeelhouder in Boskalis is HAL Trust met bijna 41% van het aantal uitstaande aandelen. HAL kondigde eind januari al aan in 2020 voor het eerst in drie jaar tijd weer een hoger dividend van in totaal €5,80 per aandeel uit te keren. Daarvan is de helft verplicht in stockdividend. Het dividend van Boskalis zal volledig in cash worden uitbetaald.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.