Aandeel DPA Group noteert ex-dividend op 3 december 2020

Aandeel DPA dividend 2020
De in Nederland beursgenoteerde uitzender DPA Group zal in 2020 toch nog dividend betalen aan zijn aandeelhouders.

Eerder werd het dividend nog geschrapt over boekjaar 2019 vanwege de coronacrisis. Nu betaalt DPA alsnog een dividend van 8 cent per aandeel, gelijk aan het eerder dit jaar voorgestelde en vanwege COVID-19 weer geschrapte dividend.

Eind maart van dit jaar maakte dividendnieuws.nl nog melding van het feit dat ook DPA Group het dividend schrapte in 2020, net als eerder al Randstad, Heijmans, Arcadis en Unibail. DPA was voornemens om een dividend van €0,08 per aandeel uit te keren over 2019, maar zag daar weer vanaf vanwege de coronacrisis.

In het persbericht van DPA lazen we destijds: Conform het dividendbeleid van DPA zou in een normale situatie voorgesteld zijn om 0,08 euro per aandeel als dividend uit te keren. Gezien de huidige externe omstandigheden wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om van dividenduitkering af te zien en het volledige nettoresultaat van 2019 van 7,8 miljoen euro aan de algemene reserve toe te voegen. Deze beslissing is ingegeven door de macro-economische effecten van het coronavirus die voor toenemende onzekerheid zorgen.

TOCH NOG DIVIDEND AANDEEL DPA GROUP IN 2020

Maandag kwam DPA Group toch nog met een goed bericht voor de aandeelhouders, die in december alsnog een uitkering van 8 cent bruto per aandeel kunnen verwachten. In het persbericht met datum 30 november 2020 lezen we: 'DPA heeft besloten om het dividend dat in een normale situatie zou zijn voorgesteld over 2019, zijnde 8 eurocent per aandeel, uit te keren in het vierde kwartaal van 2020. Er is een goede ontwikkeling van de kaspositie en het rendement. De impact van de tweede coronagolf wordt nauwlettend in de gaten gehouden, voor zowel kansen als risico's. DPA streeft ernaar om over het boekjaar 2020 conform het dividendbeleid 50% van het resultaat na belastingen uit te keren aan haar aandeelhouders. Deze interim-dividend uitkering zal geen negatieve invloed hebben op de toepassing van het dividendbeleid over de resultaten van 2020. Bij de toepassing van het dividendbeleid zal het resultaat worden genormaliseerd voor de impairment van goodwill.'

Het aandeel DPA noteert op donderdag 3 december 2020 ex-dividend, de registratiedatum is vrijdag 4 december 2020 en de datum van betaalbaarstelling is op donderdag 10 december 2020. Een dividend van €0,08 per aandeel bruto geeft een hoog dividendrendement van 5,7% voor het aandeel DPA bij een beurskoers van €1,40.

LEES OOK: Aandeel KPN wil dividend met 3 tot 5% verhogen tot 2023

Op de beurs, Euronext Amsterdam, maakte het aandeel DPA de laatste maanden een flinke inhaalslag met een koersverlies dat werd ingeruild voor een plus van inmiddels ruim 1% in 2020. DPA Group betaalde sinds 2015 elk jaar een dividend aan zijn aandeelhouders, met wisselende uitkeringen over de laatste jaren. Vorig jaar, in 2019, werd vooralsnog het hoogste dividend ooit van 9 cent uitgekeerd. De 8 cent dividend in 2020 is dus wel een verlaging ten opzichte van het voorliggende boekjaar.

DPA Group richt zich op hoogwaardig advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische professionals en ontwikkeling van kennis en kunde. DPA biedt oplossingen voor vernieuwings- en verandertrajecten, projecten, complexe vraagstukken en tijdelijke vervanging. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. DPA betaalt sinds 2015 een dividend aan aandeelhouders.