HAL Trust stopt eindelijk met verplicht stock dividend in 2024

Logo HAL Trust

Goed nieuws voor aandeelhouders HAL Trust, want vanaf 2024 wordt het dividendbeleid gewijzigd, waarbij er alleen nog in cash wordt uitgekeerd. De investeringsholding voerde jarenlang een bijzonder dividendbeleid met een verplicht stock dividend. Daardoor was er een enorme verwatering, waar het bedrijf nu een einde aan wil maken.

HAL Holding, ingeschreven in het handelsregister op Curaçao en gevestigd in Monaco aan de, jawel, Rue des Citronniers, gooit het roer om en gaat verstandig genoeg alleen nog in cash dividend betalen, om verwatering te voorkomen. Dit niet zure bericht volgt na jaren op rij waarin een nogal uitzonderlijk dividendbeleid werd gevoerd, met een uitkering op basis van de beurskoers en verplicht de helft in nieuwe aandelen. Daardoor groeide het aantal uitstaande aandelen elk jaar verder, ofwel verwatering en eigenlijk dus een omgekeerde inkoop van eigen aandelen. Wij wezen al vaak op deze merkwaardige manier van dividend vaststellen en uitbetalen en nu is HAL eindelijk zo ver dat ze het dividendbeleid aanpassen.

In het persbericht van 23 november lezen we dat HAL wakker is geworden en het beleid gaat aanpassen met als reden dat het aantal uitstaande aandelen sinds 2010 met meer dan 40% is toegenomen door het verplichte dividend in aandelen. Teneinde een verdere verwatering van de nettovermogenswaarde per aandeel te vermijden zal worden voorgesteld om het dividend in aandelen te beëindigen en de basis voor het dividend in contanten te verhogen. Het dividend in contanten zal worden gebaseerd, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand van de liquide middelen dit toelaat, op 2,5% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers van het aandeel HAL Trust in het jaar voorafgaande aan het jaar van de dividenduitkering. Dit vertegenwoordigt een toename van 25% vergeleken met het huidige contante deel van het dividend. Deze wijziging van beleid zal voor het eerst worden toegepast met betrekking tot het dividend over 2023 wat in de aandeelhoudersvergadering in mei 2024 zal worden voorgesteld.

Het nieuwe dividendvoorstel van HAL zal op 25 januari 2024 worden gepubliceerd. Op basis van het laatste cash dividend dat in 2022 werd uitgekeerd is het dividendrendement 2,2%. Daar komt dus ook nog een stockdividend bij voor het vorige boekjaar, waar HAL vanaf volgend jaar dus mee stopt. Dit jaar betaalde HAL een lager dividend van in totaal €5,00 per aandeel.

Het aandeel van de investeringsholding doet het in 2023 slecht met een min van 3%. De beurskoers van €114 staat niet ver van de laagste jaarkoers van €104 die in oktober werd aangetikt. Met een totale marktwaarde van ruim 10 miljard euro is HAL wel één van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Amsterdam.

Bekijk hier de dividendpagina van het aandeel HAL.

Hal Trust (ISIN-code BMG455841020) is een investeringsmaatschappij in Bermuda met het hoofdkantoor gevestigd in Monaco. HAL ging in 1985 naar de beurs en heeft belangen in beursgenoteerde bedrijven als Grandvision, Boskalis, SBM Offshore en Westag & Getalit (Duitsland). Het segment Overige niet-beursgenoteerde bedrijven omvat meerderheidsdeelnemingen, evenals minderheidsbelangen in bedrijven die hun inkomsten halen uit verschillende activiteiten, zoals gehoorapparaten, kantoormeubilair, persoonlijke beschermingsmiddelen, bouwproducten, drukkerijen, verzending, orthopedische apparaten, media en andere activiteiten.