ASR Nederland betaalt slotdividend €1,20 in 2020

Verzekeraar ASR Nederland will een dividend van €1,90 per aandeel uitkeren over boekjaar 2019. Dat is ruim 9% meer dan een jaar geleden. De ex-dividend datum is 22 mei.

Eerder werd al een interim dividend van 70 eurocent betaald door ASR dat nu een slotdividend van 1,20 euro per aandeel voorstelt aan zijn aandeelhouders. Daarmee trekt de verzekeraar het progressieve dividendbeleid dat wordt nagestreefd ook dit jaar weer door.


Voorgesteld dividend per aandeel stijgt met 9.2% naar € 1,90 (2018: € 1,74), in lijn met het bestaande dividendbeleid en de ambitie om een progressief dividend te bieden. Rekening houdend met het reeds uitgekeerd interim-dividend van € 0,70 resteert een slotdividend van € 1,20 per aandeel. bron: persbericht ASR Nederland

Immers werd de uitkering ook in de voorgaande twee jaren verhoogd door ASR, dat sinds 2016 een dividend heeft betaald. In het persbericht van vandaag zegt ASR hierover middels bestuursvoorzitter Jos Baeten: ‘2019 was voor a.s.r. een goed jaar en ik ben trots op de resultaten die we hebben gerealiseerd. Ons operationeel resultaat van € 858 miljoen is aanzienlijk hoger dan in 2018 en het operationele rendement op het eigen vermogen is met 15% ruim boven onze doelstelling. Door het hogere operationeel resultaat kunnen we onze aandeelhouders ook hoger dividend bieden. Wij stellen een contant dividend voor van € 1,90 per aandeel voor 2019, dat is een stijging van ruim 9% ten opzichte van vorig jaar.' 

Het management van ASR stelt een contant dividend voor van € 267.4 miljoen voor 2019. Het voorgestelde dividend is lijn met het eerder aangekondigde dividendbeleid en gebaseerd op een pay-out ratio van 45% tot 55% van het netto operationeel resultaat voor aandeelhouders (na belasting en na de kosten van het hybride kapitaal). Het voorgestelde dividend per aandeel neemt met 9.2% toe tot € 1.90 (2018: € 1.74). Rekening houdend met het reeds uitgekeerde interim dividend van € 0.70 per aandeel resteert een slotdividend van € 1.20 per aandeel. Het volledige dividend is gebaseerd op een pay-out ratio van 45% en is consistent met de ambitie om aandeelhouders een progressief dividend per aandeel te bieden voor de lange termijn.  Na goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 mei 2020 zal het dividend betaalbaar worden gesteld per 27 mei 2020. Het aandeel a.s.r. zal op 22 mei 2020 ex-dividend noteren.


Bij een beurskoers van €36,63 is het geschatte dividendrendement voor ASR Nederland 5,2% bruto. Eerder verhoogde medeverzekeraar NN Group het dividend al met 13%. Ook Aegon zal in 2020 meer dividend uitkeren en voert net als ASR en NN een progressief dividendbeleid.

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) behoort tot de top 3 verzekeraars van Nederland. a.s.r. biedt producten en diensten aan op het gebied van verzekeringen, pensioenen en hypotheken voor consumenten, ondernemers en bedrijven. Daarnaast is a.s.r. actief als vermogensbeheerder voor derden. a.s.r. is genoteerd aan Euronext Amsterdam en opgenomen in de AEX Index.