HAL Trust wil dividend van €5,05 betalen over 2014

HAL Trust zal een dividend van €5,05 per aandeel voorstellen voor 2014, tegen €4,10 voor 2013.

Dat is een verhoging van ruim 23%. Het aandeel HAL Trust zal op 20 mei 2015 ex-dividend gaan.

Lees hieronder het persbericht:

"Het dividendbeleid is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden en mits de stand
van de liquide middelen dit toelaat, het dividend te baseren op 4% van de naar volume gewogen gemiddelde decemberkoers in het jaar voorafgaande aan het jaar van de
dividenduitkering. Dientengevolge zal voorgesteld worden om over 2014 een
dividend uit te keren van € 5,05 per aandeel (2013: € 4,10), betaalbaar in aandelen
tenzij een aandeelhouder uitdrukkelijk te kennen geeft een uitkering in contanten te
willen ontvangen. Aandeelhouders die gezamenlijk circa 70% van HAL Trust bezitten
hebben aangegeven dat zij niet om betaling van het dividend in contanten zullen
verzoeken."

Bron: Hal Holding N.V.